top of page

ישנה תחושה בעידן של וירטואליות כי אנשים רבים מרשים לעצמם להטיל דופי, להטיח רפש, להשתלח בבוטות ולהוציא דיבה רעה כנגד כל גורם שאמר או עשה (או לא עשה) משהו שלא נשא חן בעיניהם...

תביעות לשון הרע

 "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ" (ויקרא פרק יט, פסוק טז).

בעידן של פייסבוק, טוקבקים, טוויטר וככלל - אנונימיות מאחורי מקלדות ומסכים, ישנה תחושה ורושם כי אנשים רבים נטולי כל רסן ומרשים לעצמם (יותר מתמיד).

מרשים לעצמם להכפיש, להטיח רפש, להשתלח בבוטות ובצורה גועלית ונבזית.

מרשים לעצמם להוציא דיבה כנגד כל גורם שאמר או עשה (או לא עשה) משהו שלא נשא חן בעיניהם.

לעיתים הדברים נעשים "סתם כך", ללא סיבה ומניע אמיתיים כלשהם, זולת תחושת הביטחון, המזוייפת והשגוייה יש להדגיש, כי אפשר להתחבא ולהסתתר מאחורי המחשב ומאחורי חומות וירטואליות מבלי שאיש יוכל להגיע ולמצות עימם את הדין.

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 מגדיר וקובע את תחומיה של לשון הרע והוצאת הדיבה מחד, ואת תחומיו של חופש הביטוי המותר והמוגן מאידך.

אומנם מדובר בחוק שנחקק לפני שנים רבות ,  לפני עידן החידושים הטכנולוגיים הנ"ל, אך עדיין ההגנה שהוא מקנה ניתנת ליישום ולאכיפה גם היום.

החוק והדין, לרבות פסיקה עדכנית שמפרשת ומיישמת אותו ספציפית על פרסומים בפייסבוק ובטוקבקים למשל, מציבים גבולות ברורים ומפורשים מתי אמירה ופרסום הם בגדר הבעת דעה או ביקורת לגיטימית, או שקיימת הגנה מכוח החוק בגינם.

ומנגד - מתי אמירות ופרסומים חוצים את גבול הטעם הטוב ומהווים "לשון הרע" לכל דבר ועניין.

למרות שהההתקדמות הטכנולוגית עשוייה להציב, ולעיתים מציבה, אתגר לא פשוט, כיצד לאכוף חוקים ואיסורים קיימים וותיקים - גבולות אלו ישימים וניתנים בהחלט.

גבולות אלו ניתנים לאכיפה גם בעידן המודרני וגם לגבי "פרסומים" באמצעי מדיה מודרנים. 

כל זאת, כמובן, לצד אכיפתם ביחס לפרסומים בדרכים ישנות נושנות.

חשוב לדעת כי לאדם שפורסמה נגדו לשון הרע הזכות לפיצוי ולסעד, אף ללא הוכחת כל נזק [נכון למועד זה (3/2020) עד לסך של 50,000 ש"ח לפרסום!].

אם חלילה נפגעתם כתוצאה מפרסום כלשהו (בין בעל פה ובין בכתב) וברצונכם לבדוק את זכאותכם לפיצוי ואתם מחפשים עורך דין לתביעות לשון הרע שיוכל לעזור לכם - פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ראשונית ונשמח לסייע!

פרטי התקשרות

שליחת פניה

תודה!

רחוב זיסמן עמנואל 31/20,

ירושלים, מיקוד 9313586

 

טל' : 02-3301900

  נייד : 0544-810614

 פקס': 077-6021447

 

דוא"ל: office@lawyed.co.il

  • Threads
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page