top of page

כאשר רופא או מטפל סוטה מנורמות ופרקטיקות רפואיות מקובלות ומוכרות, או לא פועל לפיהן, וכתוצאה מכך נגרם לנו נזק, עשוי הדבר לחרוג מגדר "טעות" או בחירה שגוייה ממתחם של אפשרויות רפואיות סבירות...

תביעות רשלנות רפואית

נזקים רבים נגרמים דווקא ע"י אותם גורמים שמושבעים לטפל בנו ואמונים על ריפוי מכאובינו ופגיעותינו - רופאים ומטפלים למיניהם, ודווקא במהלך הליך או טיפול רפואי שמלכתחילה נועד לשפר את מצבנו הבריאותי-רפואי, ובוודאי שלא להרע אותו.

כאשר רופא או מטפל סוטה מנורמות ופרקטיקות רפואיות מקובלות ומוכרות, או לא פועל לפיהן, וכתוצאה מכך נגרם לנו נזק, עשוי הדבר לחרוג מגדר "טעות" או בחירה שגוייה ממתחם של אפשרויות רפואיות סבירות (שאינן בהכרח מלווות באחריות).

מקרה כזה עשוי בהחלט להוות "רשלנות" רפואית, שבגינה עשויות לקום לנו עילות תביעה מגוונות (רשלנות כשלעצמה, היעדר הסכמה מדעת, פגיעה באוטונומיה, רישום לקוי או חסר ועוד).

תיקי רשלנות רפואית נחשבים, ובצדק, לתיקים מורכבים יותר מתיק נזיקין רגיל, שכן הם מעוררים שאלות רפואיות רבות וההסתמכות בהן על חוות דעת רופאים מומחים היא בלב ליבם של התביעה וניהול ההליך.

יחד עם זאת, לא כל תיק שכותרתו "רשלנות רפואית" חייב להיות תיק גדול ומורכב שעוסק בסוגיות רפואיות שברומו של עולם, כמו שלא כל תיק שכזה מוגבל מלכתחילה, ובהכרח, רק להליכים ולתחומים רפואיים מסויימים, ייחודיים וספורים (גניקולוגיה, מיילדות, כירורגיה וכו').

כך, למשל, תחומי רפואת השיניים כמו גם תחומי הפלסטיקה, האורתופדיה והעיניים, שבהם אנו עדים לכמות הולכת וגדלה של תביעות רשלנות רפואית, גם בעניינים "פשוטים" יחסית.

סבלתם נזק גוף כתוצאה מהליך או טיפול רפואי כלשהו בכל תחום שהוא? שוקלים להגית תביעת רשלנות רפואית? מחפשים עורך דין לרשלנות רפואית? - פנו אלינו בהקדם לפגישת ייעוץ לגבי היתכנות התביעה וזכאותכם לפיצוי כספי!

שליחת פניה

תודה!

רחוב זיסמן עמנואל 31/20,

ירושלים, מיקוד 9313586

 

טל' : 02-3301900

  נייד : 0544-810614

 פקס': 077-6021447

 

דוא"ל: office@lawyed.co.il

  • Threads
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram

פרטי התקשרות

bottom of page