top of page

לרובנו ההיכרות והמפגש עם המוסד לביטוח לאומי כמעט ולא קיימים ומורגשים ומתמצים בתשלום דמי הביטוח הלאומי שיורדים מהשכר...

תביעות המוסד לביטוח לאומי

לרובנו ההיכרות והמפגש עם המוסד לביטוח לאומי כמעט ולא קיימים. לרוב הם מורגשים ומתמצים בתשלום דמי הביטוח הלאומי שיורדים מהשכר ואולי, מעת לעת, בתשלומים כמו דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, דמי לידה תגמולי מילואים וכיוצ"ב.

ואולם, המוסד לביטוח לאומי הוא גוף חשוב מאד ורב פעלים ואפשרויות. בין היתר תפקידו לסייע לנו, בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בחוק, גם באותם מקרים שבהם, מסיבות כאלו או אחרות, נגרם לנו או שאנו סובלים מליקוי, מגבלה, נזק גוף או נכות כלשהם, וזאת בין בתשלום קצבאות ביטוח לאומי ובין בעזרה בעין.

פעמים רבות מדובר בעזרה משמעותית ביותר, שיכולה להתבטא בתשלום של מענק חד-פעמי לא מבוטל ואף קצבה חודשית של אלפי שקלים כל חודש!

יחד עם זאת, אין זה סוד כי חוק המוסד לביטוח לאומי ותקנות המוסד לביטוח לאומי מכוחו ארוכים, סבוכים, מורכבים ולא תמיד ברורים, בלשון המעטה, וכי ההתנהלות למול המוסד לביטוח לאומי איננה פשוטה, בלשון המעטה, וכי נפגעים רבים נתקלים בקשיים ולא מצליחים לממש את זכויותיהם ולקבל מביטוח לאומי תשלומים.

אל תוותרו על זכותכם להיות מיוצגים ע"י עו"ד מיומן ובקיא בטיפול בתביעות למול המוסד לביטוח לאומי בכל מגעיכם אל מול המוסד לביטוח לאומי, החל מהגשת התביעות ועד לייצוג בוועדות.

פנו אלינו עוד היום לקבלת ליווי וסיוע משפטיים מקצועיים. 

שליחת פניה

תודה!

רחוב זיסמן עמנואל 31/20,

ירושלים, מיקוד 9313586

 

טל' : 02-3301900

  נייד : 0544-810614

 פקס': 077-6021447

 

דוא"ל: office@lawyed.co.il

  • Threads
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram

פרטי התקשרות

bottom of page