top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תירון יידוב

פיצוי בסך כולל של 285,000 ש"ח מעבר לתגמולי ביטוח לאומי בסך של למעלה מ-11,000,000 ש"ח!!

לקוח משרדנו שחלה במחלה קשה (100% נכות) במסגרת עבודתו פנה למשרדנו להגשת תביעה נזקית וזאת כאשר שיעור התגמולים שהוא מקבל ויקבל מהמוסד לביטוח לאומי עולים על 11,000,000 ש"ח.

הלקוח הגיש תחילה, באמצעות משרד עו"ד אחר, תביעה לביהמ"ש המחוזי, אך זו נמחקה מאחר ולא הוגשה חוות דעת רפואית לתמיכה בטענות שברפואה ובנזקים.

כאשר הלקוח פנה למשרדנו כבר התעוררה במלוא חריפותה טענת התיישנות שהעלו הנתבעים ושהתמקדה במועד גילוי הנזק (המחלה ממנה סובל הלקוח) ובשאלת האחריות והחבות, כאשר נטען כי הלקוח ידע על מחלתו ועל הקשר בינה לבין עבודתו שנים ארוכות קודם להגשת התביעה והיה עליו להגישה הרבה קודם לכן.

כן נטען כי הלקוח לא פעל להגיש חוות דעת רפואית, כי הגשת תביעה חדשה לאחר מחיקת התביעה הקודמת מחוסר מעש למעשה, מהווה התנהלות שלא בתום לב וכי בכל מקרה נזקיו של הלקוח "נבלעים" בתגמולים שהוא מקבל ויקבל מהמוסד לביטוח לאומי, כך שהוא לא זכאי, לכאורה, לפיצוי נוסף.

תביעה נפרדת שהגיש המוסד לביטוח לאומי בגין התגמולים שהוא שילם, משלם וישלם ללקוח נמחקה גם היא לאחר שהתקבלה בקשה לסילוק על הסף שהגישו הנתבעים, בין היתר ובעיקר בטענה של התיישנות התביעה.

למרות זאת, ולמרות שהלקוח עצמו כבר איבד אמון ולא האמין שיוכל להצליח בתביעתו - לא אמרנו נואש ופעלנו בנחרצות להגיש תביעה מחדש בשיתוף עם ב"כ המוסד לביטוח לאומי ותמכנו את התביעה בחוות דעת מומחה רפואי מתאים.

בהמלצת ביהמ"ש, שלא חסך הערותיו בעניין הסיכונים הצפויים בניהול ההליך, בין היתר ובעיקר מבחינת ההתיישנות, כמו גם התנהלות התובעים (הן הלקוח והן הביטוח הלאומי), פנינו לגישור.

לאחר הליך גישור מוצלח עלה בידינו להשיג עבור הלקוח פיצוי בסך של 285,0000 - וזאת מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי המשמעותיים (למעלה מ-11 מליון ש"ח כאמור) שהוא קיבל, מקבל ויקבל ולמרות טענותיהם הלא מבוטלות של הנתבעים.

גם אתם סבורים שהתיק שלכם אבוד? לא בהכרח!

פנו עוד היום למשרדנו ונשמח לבדוק ולסייע לכם במימוש ומיצוי זכויותיכם.

20 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page